TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ BIỂN

28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
(+84) +24 3 7547194 – FAX: (+84) +24 3 754 7365
Email: contact@seamap.com.vn – Website: english.seamap.com.vn

CENTER FOR SEA SURVEY AND MAPPING

28 Pham Van Dong Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
(+84) +24 3 7547194 – FAX: (+84) +24 3 754 7365
Email: contact@seamap.com.vn – Website: english.seamap.com.vn