Seamap đầu tư, phát triển công nghệ và thiết bị phục vụ đo đạc bản đồ trong thời kỳ mới

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển (Seamap) luôn chú trọng đầu tư phát triển công nghệ đo đạc bản đồ trong đó có công nghệ đo sâu hồi âm đa tia và đơn tia, khảo sát địa hình, thành lập bản đồ địa hình đáy biển – là một trong những lĩnh vực khảo sát mà Seamap có thế mạnh trong nhiều năm qua. Việc áp dụng các công nghệ mới trong công tác đo đạc và bản đồ được Seamap quan tâm đầu tư mới hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và bắt kịp sự phát triển công nghệ của Quốc tế, tạo sự uy tín, chất lượng, đem lại sự phát triển mạnh mẽ cho ngành Trắc địa nói riêng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của các ngành liên quan.

  1. Công nghệ đo sâu hồi âm đơn tia, đa tia và thành lập bản đồ địa hình đáy biển của Seamap bắt kịp sự phát triển của công nghệ thế giới

     Đo sâu thành lập bản đồ địa hình đáy biển nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, quản lý, phát triển các hoạt động kinh tế – xã hội ở các vùng biển, thăm dò và khai thác dầu khí, phát triển ngư trường, thiết kế xây dựng các công trình thủy, qui hoạch tuyến vận tải biển, bảo đảm hàng hải, nghiên cứu môi trường, khảo sát dải cáp ngầm đưa điện ra các đảo, phát triển điện gió, bảo vệ hành lang bờ biển v.v…

   Địa hình đáy biển thường được đo và biểu thị trên các loại bản đồ sau:
– Bản đồ địa hình đáy biển;
– Bản đồ hàng hải (hải đồ, phục vụ ngành hàng hải);
– Bản đồ chuyên ngành (chuyên dụng phục vụ các ngành như môi trường, thủy sản, dầu khí…).

     Bản đồ đáy biển cũng được phân loại theo các tỷ lệ từ lớn, trung bình đến nhỏ.

    Tùy thuộc vào từng loại bản đồ theo các cách phân loại trên mà yêu cầu về cơ sở toán học và độ chính xác của bản đồ cũng như ngôn ngữ bản đồ thể hiện qua hệ thống ký hiệu theo quy định của các loại bản đồ cũng khác nhau.

Bản đồ địa hình đáy biển

   Trong những năm tháng hình thành và triển, Seamap đã đầu tư nhiều hệ thống đo sâu hồi âm đơn tia và đa tia độ chính xác cao, đạt các chỉ tiêu về độ chính xác, kể cả độ chính xác cao nhất “special order” theo tiêu chuẩn quy định của IHO, được sản xuất bởi các hãng nổi tiếng như hệ thống đo sâu hồi âm đa tia EM710 của hãng Kongsberg-Nauy, R2Sonic 2020, 2022, 2024 của hãng R2Sonic-Mỹ, và mới đây nhất là hệ thống EM2040 MKII của Kongsberg.

     Các loại máy đo sâu hồi âm đơn tia của các hãng nổi tiếng như Teledyne Odom cũng luôn được Seamap cập nhật, đầu tư công nghệ mới nhất, đáp ứng nhu cầu công việc.

     Với trình độ và công nghệ hiện tại của Seamap, các đơn hàng khảo sát các loại địa hình đáy biển, sông, hồ và thành lập hầu hết các loại bản đồ địa hình dưới nước theo yêu cầu của các khách hàng đặt ra chúng tôi đều đáp ứng được.

A Toan

Untitled 4Hệ thống thiết bị đo sâu đa tia Kongsberg 2040 MKII mới đầu tư

2. Ứng dụng công nghệ đo sâu đa tia ngoài việc thành lập bản đồ địa hình

     Khả năng của hệ thống đo sâu đa tia không chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu đo sâu đa tia và thành lập bản đồ địa hình đáy biển, sông, hồ mà nó còn được sử dụng trong việc quét địa hình tìm kiếm các địa vật dưới đáy biển như xác định vị trí, kích thước tàu đắm, các vật thể nguy hiểm hàng hải trên biển v.v… mà chúng có thể là các mối nguy hiểm cho hàng hải ở vùng nước nông. Kỹ thuật xử lý sau dữ liệu đo sâu đa tia cho phép việc trích xuất các địa vật với kích thước đo được ở mức độ chính xác cao.

     Trong những năm gần đây nhờ sự phát triển cao về công nghệ đo sâu đa tia, cho phép các kỹ sư thủy đạc có thể khảo sát với độ chính xác rất cao ở vùng nước nông mà không cần sử dụng thêm hệ thống quét sườn (SSS).

2040

Một số hình ảnh dữ liệu thu thập từ hệ thồng đo sâu

đa tia EM2040 MKII

3. Công nghệ đo sâu hồi âm đơn tia và đa tia tạo được sự tin tưởng và chinh phục được các khách hàng trong và ngoài nước sử dụng

     Với năng lực hàng đầu hiện có tại Việt Nam về khảo sát địa hình đáy biển, đáy sông, hồ… bằng công nghệ đo sâu hồi âm đơn và đa tia, Seamap đã được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng ký các hợp đồng thực hiện khảo sát lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình trên biển, lắp đặt cáp điện ngầm ra các đảo, tiêu biểu như công trình: khảo sát đáy biển – tiền thi công bao gồm định vị USBL, khảo sát quét sườn Sonar và khảo sát địa hình bằng máy đo sâu đa tia dải cáp ngầm điện ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho khách hàng PMS; khảo sát tại cảng Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh bằng công nghệ đơn tia và đa tia cho HALLA ENGINEERING-Hàn Quốc; Khảo sát hàng hải về thiết kế tuyến cáp cho Dự án: Truyền tải điện cho tuyến cáp ngầm cao thế 110 kV đến đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; Khảo sát biển cho tuyến cáp ngầm cao thế 110 kV kết nối đất liền giữa Hà Tiên và đảo Phú Quốc cho khách hàng Prysmian Powerlink Srl-Italia; Khảo sát địa chất đáy biển, khảo sát địa hình, khảo sát tuyến phục vụ công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thi công, cung cấp thiết bị & công nghệ và thi công cáp ngầm biển cho xã đảo Thạnh An – huyện Cần Giờ – Dự án: Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – huyện Cần Giờ; Khảo sát, thi công dải cáp ngầm 110kV đưa điện ra đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam cho khách hàng công ty điện Thái Dương; Khảo sát tiền lắp đặt bằng công nghệ đo sâu hồi âm đơn tia và đa tia tại các khu vực thăm dò, khai thác dầu khí ngoài khơi Myanmar và các vùng biển Thái Lan v.v… 

         Hình ảnh công trình đưa điện lưới ra đảo Phú Quốc-Kiên Giang

3

Hình ảnh thi công khảo sát đo sâu đa tia dự án:Truyền tải điện cho tuyến

cáp ngầm cao thế 110 kV đến đảo Cô Tô-Quảng Ninh

   
     Ngoài ra, Seamap cũng đang từng bước nỗ lực làm tốt quá trình chuyển đổi “số” trong việc quản lý như xây dựng cở sở dữ liệu bản đồ số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ điều khiển tự động vào hoạt động sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả hoạt động. Đây là nền tảng quan trọng để có thể ứng dụng được các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 và tiến tới là cách mạng công nghiệp 5.0.